iMac - Funkce bezdrátová klávesnice Apple a myši Apple Magic Mouse

background image

Funkce bezdrátová klávesnice Apple a myši

Apple Magic Mouse

Klávesy
jasu

Bezdrátová
klávesnice
Apple

Klávesy
hlasitosti

-

Apple
Magic
Mouse

Klávesy
pro média

Klávesa
Launchpad

Klávesa
Mission Control

Klávesa
vysunutí média

C

background image

27

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Apple Magic Mouse
Je tvořena laserovým polohovacím zařízením, bezdrátovou technologií Bluetooth
a bezešvým tělem s technologií Multi-Touch pro podporu několika tlačítek, posuv
v rozsahu 360˚, přiblížení obrazovky a ovládaní počítače iMac gesty prstů. Rychlost
snímání, klikání, posuvu a podporu sekundárního tlačítka nastavíte v předvolbách pro
Myš (viz stránce 31).
Bezdrátová klávesnice Apple
Kombinuje bezdrátovou svobodu s integrovanými funkčními klávesami, které jsou
předprogramovány pro práci s vašimi aplikacemi.

C

Klávesa vysunutí média
Přidržením této klávesy vysunete disk. Disk můžete vysunout i odtažením jeho ikony
na ploše do koše.

Klávesy jasu (F1, F2)
Zvýšení ( ) nebo snížení ( ) jasu obrazovky.
Klávesa Mission Control (F3)
Otevře Mission Control s přehledem aplikací běžících ve vašem Macu, včetně
Dashboardu, všech pracovních ploch a všech otevřených oken.
Klávesa Launchpad (F4)
Otevře Launchpad, na kterém ihned vidíte všechny aplikace ve vašem Macu. Kteroukoli
aplikaci můžete kliknutím otevřít.

Mediální klávesy (F7, F8, F9)
Rychlý posun skladby, filmu nebo prezentace zpět ( ), přehrání či pozastavení (

),

případně rychlý posun vpřed ( ).

-

Klávesy hlasitosti (F10, F11, F12)
Vypnutí zvuku (

), snížení (

) nebo zvýšení (

-

) hlasitosti zvuku vycházejícího

z reproduktorů nebo zásuvky pro sluchátka na počítači iMac.

background image

28

Kapitola 2

Život s počítačem iMac