iMac - Další komponenty počítače iMac

background image

Další komponenty počítače iMac

®

Zapínací tlačítko

Napájecí rozhraní

®

Přístup k paměti
(zdola)

Bezpečnostní úchyt

background image

25

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Napájecí rozhraní
Připojte k počítači napájecí šňůru.
Bezpečnostní úchyt
Připevněte zámek a kabel jako prevenci proti krádeži (k dostání zvlášť).

®

Zapínací tlačítko
Stisknutím zapněte nebo uspěte iMac. Přidržte pro restart počítače při řešení potíží.
Přístup k paměti
Pro instalaci další paměti iMac je vybaven minimálně 4 GB paměti instalované ve dvou
paměťových modulech o kapacitě 2 GB.

Z

Wi-Fi 802.11n (uvnitř)
Připojení k bezdrátové síti pomocí vestavěného Wi-Fi rozhraní technologie 802.11n.

Bezdrátová technologie Bluetooth® (uvnitř)
Připojte bezdrátová zařízení, jako je bezdrátová klávesnice Apple a myš
Apple Magic Mouse, mobilní telefony, PDA nebo bluetooth tiskárny.

background image

26

Kapitola 2

Život s počítačem iMac